Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Povinné prekrytie horných dýchacích ciest

V zmysle novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 262 z 24.novembra 2021 musia mať všetci žiaci aj zamestnanci školy /okrem výnimiek uvedených vo vyhláške/  v interiéri aj v exteriéri školy prekryté horné dýchacie cesty /nos a ústa/.

Výnimku z povinnosti nosiťško majú :
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole

c) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym
alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a
vzdelávaní týchto detí,
d) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

Domáce samotestovanie

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí(odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):
-každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.Ich použitie je povinný hlásiť škole spôsobom, ktorý určí škola.

 

V  prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
-kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
-oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.


Žiaci z triedy,ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov,idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia.


Vytvorené: 27. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2021 14:33
Autor: Mgr. Anetta Bežová