Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
OZNAM  1OTVORENIE ŠKOLY PO PRÁZDNINÁCH

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 10. januára 2022 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa platného rozvrhu.

Žiaci musia odovzdať pred nástupom do školy vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka /tlačivo nájdete v ľavej lište v kolónke Tlačivá/.

Pred nástupom do školy je odporúčané otestovať žiaka AG samotestom. Vykonanie AG samotestu rodič nahlási triednym učiteľkám.

Pripomíname, že nosenie rúšok v priestoroch školy i počas vyučovania je povinné pre každého žiaka i zamestnanca školy.

Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých opatrení.

Ďakujeme.


Vytvorené: 8. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2022 13:44
Autor: Mgr. Anetta Bežová