Obsah

OZNAMY

Typ: ostatné
INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

  • Polročné prázdniny

Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1. februára 2021 sú zrušené, deti sa v tento deň učia.

 

  • Vydávanie výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka za 1. polrok

Vydávanie pisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp.vysvedčenia sa môže v  škole uskutočniť:

       a) pre všetkých žiakov dňa 31.1.2021,   

       b) pre niektorých žiakov dňa 31.1.2021, pre iných žiakov 31.3.2021 alebo

       c) pre všetkých žiakov dňa 31.3.2021.

O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok rozhodne riaditeľ školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady.

 

  • Hodnotenie žiakov na konci prvého polroka

V prvom ročníku ZŠ sa počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

2. - 4. ročník

hodnotenie známkou v predmetoch SJL, ANJ, PRV, MAT, VLA, PRI

ostatné predmety slovom absolvoval - VYV, HUV, TEV, INF, NAV/ETV, PCV

 

V prípade akýchkoľvek zmien a termínov Vás budeme informovať.

 


Vytvorené: 10. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2021 10:11
Autor: Mgr. Anetta Bežová