Navigácia

Obsah

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Typ: ostatné
Vážení rodičia, pripomíname Vám, že zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/ PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.
Pri prerušení viac ako 5 pracovných /víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Vytvorené: 20. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 9. 2020 20:29
Autor: Mgr. Anetta Bežová