Obsah

ENGLISH STAR 2018

Výborné výsledky dosiahli naši žiaci v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku. Cieľom tejto súťaže je popularizovať angličtinu ako vyučovací predmet a zároveň zábavnou formou motivovať žiakov k učeniu cudzieho jazyka. Svoje vedomosti z angličtiny si žiaci overili formou písomného testu dňa 17. mája 2018 a tu sú ich krásne výsledky:

1. ročník     Lana Junger                                           100%

                    Martin Panák                                          100%

                    Alexandra Podmanická                         100%

2. ročník     Damián Nedoba                                      100%

                     Emily Vágová                                             98% 

3. ročník     Laura Jurányiová                                     100%

                    Tereza Juriková                                        100%

                    Jakub Héžely                                             100%   

                    Tibor Seňan                                                  96%

4. ročník     Oliver Galgóci                                             100%

                    Petra Mancošová                                        100%

                   Jakub Šuchora                                             100%

                     

 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

Dňa 19. marca 2018 sme opäť zapojili žiakov našej školy do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.

7 žiakov našej školy sa zaradilo medzi 20% najúspešnejších na Slovensku a získalo diplom úspešného riešiteľa.

Veľkú radosť nám urobili štyria prváci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi a traja z nich získali aj titul školského šampióna.

Úspešnými riešiteľmi a školskými šampiónmi sa stali: 

KLOKANKO 1          David Bolya

                                  Damián Džačovský

                                  Nina Kollárová

 

Diplom úspešného riešiteľa získali:

KLOKANKO 1          Kristián Horváth

KLOKANKO 3          Ľudmila Merry Žilinská

KLOKANKO 4          Petra Mancošová

                                  Jakub Šuchora

 

 

Výsledky súťaže VŠETKOVEDKO

Aj tento rok mali naši žiaci možnosť preveriť si svoje všeobecné vedomosti v populárnej vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO. Do 9. ročníka súťaže sa zapojilo 20 470 detí z celého Slovenska. Tí, čo sa zaradili medzi 30% najúspešnejších, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO a pekný darček, ostatní diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

Tu sú naši šikovní Všetkovedkovia:

2. ročník - Emily Vágová, Damián Nedoba, Andrej Poláček

3. ročnik - Terézia Juriková, Jakub Héžely, Laura Jurányiová, Ľudmila Merry Žilinská

4. ročnik - Jakub Šuchora, Petra Mancošová

Všetkovedkovým učňom sa stala Sofia Duchoňová (4. roč.).

Titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala tretiačka Terézia Juriková, ktorá mala všetky otázky zodpovedané správne a tak dosiahla v rámci školy najlepší percentil. Zároveň sa dostala aj do Galérie slávy tejto súťaže.

                                                   Naši Všetkovedkovia     Všetkovedko školy

 

 

Výsledky súťaže YPSILON

V tomto školskom roku sa naši žiaci prvýkrát zapojili do celoslovenskej súťaže YPSILON - slovina je hra, ktorá prebehla 13. decembra 2017. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet a zároveň zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.

Naši žiaci dosiahli v tejto súťaži veľmi pekné výsledky a obdržali DIPLOM so zlatou medailou.

                                                                                                  Percentuálna úspešnosť                              

1. ročník   Alžbeta Činčuráková                                           100%

                   Nina Kollárová                                                      99%

                   Kristián Horváth                                                   98%

2. ročník   Damián Nedoba                                                    94%

                   Emily Vágová                                                        90%

3. ročník   Terézia Juriková                                                    98%

                    Laura Jurányiová                                                 96%

                    Tibor Seňan                                                          95%

4. ročník    Jakub Šuchora                                                      94%

                    Petra Mancošová                                                 93%

 

 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Dňa 27. októbra 2017 sa už tradične konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej

rozprávky ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS v Dunajskej Strede.

Našu školu reprezentovala žiačka 4. ročníka PETRA MANCOŠOVÁ, ktorá obsadila 

v I. kategórii krásne 1. miesto.