Obsah

ENGLISHSTAR

Všetci zúčastnení žiaci dosiahli výborné výsledky a získali Diplom so zlatou medailou.

1. ročník - N. Ikeotuonye, S. Strešňáková

2. ročník - K. Horváth, N. Kollárová, A. Podmanická, D. Vlček

3. ročník - D. Nedoba, E. Vágová

4. ročník - L. Jurányiová, T. Juriková, J. Héžely

 

Žiaci S.Strešňáková, N. Ikeotuonye a J. Héžely dosiahli v súťaži 100% úspešnosť.

 

PYTAGORIÁDA

V okresnom kole Pytagoriády v Dunajskej Strede našu školu reprezentovala žiačka 4. ročníka

Terézia Juriková. Dosiahla krásny výsledok - získala 24 z možných 25 bodov.

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

Diplom úspešného riešiteľa dostali žiaci:

1. ročnik - D. Jókuš, S. Strešňáková, A. Szitásová, O. Šoltész

3. ročník - A. Poláček

4. ročník - T. Juriková

 

Účastnícky diplom obdržali žiaci:

2. ročník - D. Bolya, D. Džačovský, N. Kollárová, K. Horváth

4. ročník - R. Krišová

 

Školským šampiónom sa tento rok stal tretiak ANDREJ POLÁČEK.

 

YPSILON

Do celoslovenskej súťaže v slovenskom jazyku Ypsilon - slovina je hra, sme zapojili 10 žiakov 1. - 4. ročníka. Všetci žiaci získali Diplom so zlatou medailou.

1.ročník - Michaela Holičová, Júlia Kausitz, Svetlana Strešňáková

2. ročník - Alžbeta Činčuráková, Ľudovít Illéš, Nina Kollárová

3. ročník - Damian Nedoba, Emily Vágová

4. ročník - Laura Jurányiová, Terézia Juriková

Ypsiloňáci

 

 

 

VŠETKOVEDKO

10. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ priniesol titul VŠETKOVEDKO týmto žiakom našej školy:

2. ročník - David Bolya, Alžbeta Činčuráková, Nina Kollárová

3. ročník - Emily Vágová, Andrej Poláček

4. ročník - Jakub Héžely, Terézia Juriková, Tibor Seňan, Ľudmila Merry Žilinská

 

Štvrták Jakub Héžely získal zároveň i titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

 

Druháci Kristián Horváth a Tomáš Jelínek dostali diplom s titulom Všetkovedkov učeň.

 

                                Všetkým zúčastneným gratulujeme!

Naši Všetkovedkovia