Navigácia

Obsah

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarnú súťaž organizuje ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Naša žiačka 3. ročníka Alžbeta Činčuráková získala DIPLOM v 2. kategórii súťaže v okrese Dunajská Streda a jej práca postúpila do celoslovenského kola tejto súťaže.

 

VŠETKOVEDKO

Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej riešili zaujímavé úlohy. Aj tento rok dosiahli výborné výsledky.

Diplom Všetkovedka získali žiaci:

2. ročník - M. Holičová, J. Kausitz, O. Šoltész, V. Vanderková

3. ročník - A. Činčuráková, D. Bolya

4. ročník - D. Nedoba

Najúspešnejšími riešiteľmi z celej školy sa stali tretiaci Alžbeta Činčuráková a David Bolya, ktorí získali aj diplom Všetkovedko školy.

Diplom Všetkovedkov učeň dostali žiaci T. Jelínek, K. Horváth a E. Vágová.

 

 

Súťaž v prednese slovenskej rozprávky

 

Gratulujeme našej žiačke Emily Vágovej, ktorá získala 3. miesto v okresnom kole súťaže v prednese

slovenskej rozprávky pod názvom ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS.

SúťažiaciE. Vágová