Obsah

Krúžková činnosť v MŠ

Anglický jazyk pod vedením lektorky p. R. Babovej

Skoré začiatky www.proamericana.sk

1x týždenne po 30 min / 1,80 eur = lekcia

Poplatky sa vyberajú podľa dochádzky, len za detí, ktoré boli na lekciách anglického jazyka prítomné.