Navigácia

Obsah

Vitajte na nových stránkach základnej školy

 

Správy

20.09.2020

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Vážení rodičia, pripomíname Vám, že zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/ PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI. Pri prerušení viac ako 5 pracovných /víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Detail

20.09.2020

UPOZORNENIE - ODHLASOVANIE OBEDOV

Upozorňujeme rodičov, že obedy v školskej jedálni je potrebné odhlásiť vždy DEŇ VOPRED do 14:00 hod. Neskôr to nie je možné. Odhlásiť obedy môžete telefonicky/sms správou na čísle 0907 985 381 alebo na tel.č. 031/5586741. V prípade, že nestihnete dieťa odhlásiť, je možné si obed vyzdvihnúť do obedára v ŠJ v čase výdaja stravy. Ďakujeme.

Detail

25.08.2020

TLAČIVÁ PRE RODIČOV

Tlačivá sú potrebné pri nástupe žiaka do školy. Ak zákonný zástupca nemá možnosť tlačivá vytlačiť, budú mu poskytnuté v škole dňa 2.09. v čase od 7:30 do 8:00 hod.

Detail

25.08.2020

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21

Informácie o otvorení nového šk. roka

Detail

19.08.2020

ČO POTREBUJE PRVÁK DO ŠKOLY

Zoznam pomôcok do školy pre prváčikov

Detail