Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
OZNAM 1OTVORENIE ZŠ A MŠ OD 22.03.2021

Na základe platného COVID automatu od 22.3.2021, kde sa okres Dunajská Streda zaraďuje medzi bordové okresy, t.j. do III. stupňa varovania, sa zriaďovateľ po dohode s riaditeľkami ZŠ a MŠ, a po obdržaní kladného stanoviska RÚVZ v DS rozhodli pre obnovenie prezenčného vyučovania školského a predškolského zariadenia vo Veľkej Pake od 22.3.2021. Konečné rozhodnutie o obnovení prezenčného vyučovania bude dňa 21.03.2021, na základe výsledku skríningového testovania obyvateľov, zamestnancov a rodičov žiakov.

ZŠ a ŠKD bude od pondelka fungovať v nasledovnom režime: 7:30 – 17:00 hod

MŠ bude od pondelka fungovať v nasledovnom režime: 7:00 – 17:00 hod

Budú zavedené prísne epidemiologické a hygienické opatrenia a situáciu budeme pozorne sledovať a vyhodnocovať. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení, rozhodnutí a usmernení ÚVZ SR a ministerstva školstva (https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou posielania úloh /online vzdelávanie nebude prebiehať/. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Žiadame rodičov, aby dôkladne zvážili umiestnenie dieťaťa a dôsledne sledovali ako svoj, tak aj zdravotný stav dieťaťa. Pedagogička bude mať v prípade podozrenia právo neprijať dieťa, ktoré vykazuje známky choroby.

Rodičia sú povinní v pondelok priniesť minimálne za jedného (najlepšie za oboch) zákonného zástupcu nasledovné:

- negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní (môže byť sms, certifikát, certifikát o prekonaní, prípadne potvrdenie po druhom očkovaní staršie ako dva týždne, môžete zaslať do mailu...)

- vypísané tlačivo "INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa"

- vypísané čestné vyhlásenie

 

Žiadame rodičov o záväzné prihlásenie svojich detí na vyučovanie na nasledujúce mailové adresy:    

 MŠ – msvelkapaka@gmail.com

ZŠ – zsvelkapaka@gmail.com

Prosíme ďalej rodičov, ktorí majú záujem o stravu, nahlásiť svoju žiadosť vedúcej jedálne na t.č. 0907 985 381 alebo mailom na: hellergita@gmail.com, najneskôr do piatka do 12:00 hod.

 

Ďakujeme rodičom za ústretovosť, trpezlivosť a za dodržiavanie opatrení a nariadení.

 

TLAČIVÁ

Čestné vyhlásenie

https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

 

Informácia pre dotknuté osoby

  https://www.minedu.sk/data/att/18919.docx

 

 

 

 
 
 
 
 

 


Vytvorené: 18. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2021 20:06
Autor: Mgr. Anetta Bežová