Navigácia

Obsah

Krúžky v rámci vzdelávacích poukazov

 

  • Literárno - dramatický 

vedúca krúžku: Mgr. I. Lengyelová

streda - 12:30 - 13:30

 

  • Hudobno - tanečný

vedúca krúžku: Bc. T. Makóová

pondelok - 12:45 - 13:45

 

  • Šikovné ruky

vedúca krúžku: Mgr. K. Nagyvendégiová

štvrtok - 12:45 - 13:45