Obsah

SLÁVIK SLOVENSKA

1. miesto v okresnom kole si vyspievala Ľudmila Merry Žilinská a reprezentovala školu v krajskom kole tejto speváckej súťaže.

 

ENGLISHSTAR

Dňa 19.5.2017 si naši žiaci po prvýkrát preverili svoje vedomosti z anglického jazyka v medzinárodnej súťaži Englishstar.

Všetci súťažiaci s úspešnosťou nad 80% obdržali diplom so zlatou medailou a pero s logom súťaže. Tešíme sa, že v našom prípade tento diplom získali všetci jedenásti prihlásení žiaci. Piati žiaci mali v testovaní 100% úspešnosť.

Zároveň sa tešíme, že v záverečnom žrebovaní medzi šťastnými výhercami bola aj naša žiačka Laura Jurányiová, ktorá bola odmenená anglickou knihou.

Výsledky žiakov:

1. ročník - Damian Nedoba (90%), Emily Vágová (90%), Michaela Galová (82%)

2. ročník - Laura Jurányiová (100%), Tibor Seňan (100%), Terézia Juriková (97,1%),

                   Viktória Kollerová (91,4%)

3. ročník - Petra Mancošová (100%), Oliver Galgóci (100%)

4. ročník - Michal Valo (100%), Nina Mikolášiková (98,6%)

 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

V roku 2017 sa konal jubilejný 20. ročník najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete Matematický Klokan. Úlohy Matematického Klokana sú zaujímavé i zábavné a podporujú schopnosť logického myslenia žiakov.

Súťaž prebehla 20. marca 2017 a z našej školy sa do nej zapojilo 10 žiakov 1. - 4. ročníka.

Diplom úspešného riešiteľa získali žiaci:

1. ročnik - Damian Nedoba, Andrej Poláček

2. ročník - Jakub Héžely, Terézia Juriková, Ľudmila Merry Žilinská

4. ročník - Michal Valo

Titul školského šampióna získal Jakub Héžely.

 

 

VŠETKOVEDKO

Výborné výsledky dosiahli naši žiaci v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko, v ktorej riešili úlohy z viacerých predmetov a preukázali tak svoju všestrannosť.

Titul VŠETKOVEDKO získali žiaci :

2. ročník     Terézia Juriková, Ľudmila Merry Žilinská, Viktória Kollerová, Laura Jurányiová

3. ročník     Petra Mancošová, Jakub Šuchora

4. ročník     Nina Mikolášiková, Michal Valo

Dvaja žiaci získali titul Všetkovedkov učeň - Oliver Galgóci,  2.roč. a Sabina Vojteková, 4. roč.

Nina Mikolášiková zároveň dostala diplom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

 

 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Dňa 27. septembra 2016 sa konal 11. ročník okresnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, na počesť P. Dobšinského.

V I. kategórii sa víťazkou stala naša žiačka 3. ročníka Petra Mancošová.

Žiačka 4. ročníka Nina Mikolášiková obsadila 2. miesto.

Víťazka Peťka Mancošová reprezentovala školu na celoslovenskej súťaži v Drienčanoch.