Navigácia

Obsah

                             Pedagogickí zamestnanci školy

 

Mgr. Anetta Bežová, poverená riadením školy                    

triedna učiteľka - 3. a 4. ročník, učiteľka anglického jazyka

Konzultačné hodiny:

Štvrtok 12:00 - 13:00

 

 

Mgr. Katarína Móriczová                      

triedna učiteľka - 2. ročník

Konzultačné hodiny:

Streda   12:30 - 13:00

 

 

Mgr. Klaudia Nagyvendégiová        

triedna učiteľka - 1.ročník

Konzultačné hodiny:

Pondelok   12:00 - 12:30

 

 

Klára Mezeyová                               

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny:

Pondelok   9:00 - 9:30

 

 

Bc. Ingrid Matušeková                      

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny:

Utorok   9:00 - 9:30

 

Bc. Tímea Makóová

asistentka učiteľa

Konzultačné hodiny:

Utorok   12:30 - 13:00

 

Prosíme rodičov, aby si konzultácie s pedagógmi vopred dohodli osobne, alebo na telefónnom čísle 0911 969 405, prípadne prostredníctvom e-mailu: zsvelkapaka@gmail.com.