Navigácia

Obsah

                             Pedagogickí zamestnanci školy

 

ThLic. Marek Heczei, PhD

poverený riadením ZŠ a MŠ

 

Mgr. Klaudia Nagyvendégiová       

triedna učiteľka - 1. ročník

 

Mgr. Ingrid Lengyelová                 

triedna učiteľka - 2. ročník

 

Bc. Tímea Makóová

triedna učiteľka - 3. ročník

 

Mgr. Anetta Bežová           

triedna učiteľka - 4. ročník

 

Klára Mezeyová

vychovávateľka ŠKD - 1. oddelenie

                            

Eva Géhry                      

vychovávateľka ŠKD - 2. oddelenie

 

Jana Baňasová

vychovávateľka ŠKD - 3. oddelenie 

 

Mgr. Soňa Horváthová

asistent učiteľa