Navigácia

Obsah

                             Pedagogickí zamestnanci školy

 

Mgr. Ingrid Lengyelová                 

triedna učiteľka - 1. ročník

 

Bc. Tímea Makóová

triedna učiteľka - 2.ročník

 

Mgr. Anetta Bežová

poverená riadením školy               

triedna učiteľka - 3. ročník, učiteľka anglického jazyka

 

Mgr. Klaudia Nagyvendégiová                               

triedna učiteľka - 4. ročník

 

Eva Géhry                      

vychovávateľka ŠKD - 1. a 2. ročník

 

Klára Mezeyová

vychovávateľka ŠKD - 3. a 4. ročník

 

Mgr. Marta Hasáková

asistent učiteľa