Navigácia

Obsah

                             Pedagogickí zamestnanci školy

 

Mgr. Anetta Bežová, poverená riadením školy                    

triedna učiteľka - 1. ročník, učiteľka anglického jazyka

Konzultačné hodiny: utorok 12:00 - 13:00

 

 

Mgr. Klaudia Nagyvendégiová                    

triedna učiteľka - 2. ročník

Konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 11:30

 

 

Mgr. Katarína Móriczová       

triedna učiteľka - 3. ročník

Konzultačné hodiny: streda 12:30 - 13:00

 

 

Mgr. Marta Hasáková

triedna učiteľka - 4. ročník

Konzultačné hodiny: streda 11:00 - 11:30

 

 

Klára Mezeyová                               

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny: piatok 11:45 - 12:15

 

 

Bc. Ingrid Matušeková                      

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny: pondelok 11:00 - 11:30

 

 

Eva Géhry

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 - 9:30

 

Prosíme rodičov, aby si konzultácie s pedagógmi vopred dohodli osobne, alebo na telefónnom čísle 0911 969 405, prípadne prostredníctvom e-mailu: zsvelkapaka@gmail.com.