Navigácia

Obsah

                             Pedagogickí zamestnanci školy

 

Mgr. Anetta Bežová, poverená riadením školy                    

triedna učiteľka - 3. a 4. ročník, učiteľka anglického jazyka

Konzultačné hodiny:

Pondelok

 

 

Mgr. Katarína Móriczová                      

triedna učiteľka - 2. ročník

Konzultačné hodiny:

Streda

 

 

Mgr. Klaudia Nagyvendégiová        

triedna učiteľka - 1. a 4. ročník

Konzultačné hodiny:

Pondelok

 

 

Klára Mezeyová                               

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny:

Piatok

 

 

Bc. Ingrid Matušeková                      

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny:

 

Bc. Tímea Makóová

asistentka učiteľa

Konzultačné hodiny: