Navigácia

Obsah

                             Pedagogickí zamestnanci školy

 

Mgr. Anetta Bežová, poverená riadením školy                    

triedna učiteľka - 2. ročník, učiteľka anglického jazyka

Konzultačné hodiny:

 

Bc. Tímea Makóová

triedna učiteľka - 1.ročník

Konzultačné hodiny:

 

 

Mgr. Klaudia Nagyvendégiová                    

triedna učiteľka - 3. ročník

Konzultačné hodiny:

 

 

Mgr. Katarína Móriczová       

triedna učiteľka - 4. ročník

Konzultačné hodiny:

 

 

Klára Mezeyová                               

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny:

 

 

Mgr. Ingrid Matušeková                      

vychovávateľka ŠKD

Konzultačné hodiny:

 

 

Eva Géhry

asistent učiteľa

Konzultačné hodiny:

 

Prosíme rodičov, aby si konzultácie s pedagógmi vopred dohodli osobne, alebo na telefónnom čísle 0911 969 405, prípadne prostredníctvom e-mailu: zsvelkapaka@gmail.com.