Obsah

Aj naďalej je možnosť získania dotácie na obedy (1,30€/deň) pre deti v MŠ a ZŠ od 5 do 15 rokov, za dodržania nasledovných podmienok:

 

Deti od 5 do 6 rokov navštevujúce posledný ročník MŠ (predškoláci)

- V prípade, ak sa na dieťa neuplatní nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus.

- Je potrebné podpísať čestné prehlásenie, že na dieťa sa neposkytol zvýšený bonus.

 

Deti ktoré dovŕšili 6 rokov veku (v MŠ) a deti ktoré nedovŕšili 15 rokov veku (v ZŠ)

- Ak sa na dieťa nepoberá daňový bonus – (rodičia poberatelia dôchodkov, nezamestnaní)

- Je potrebné podpísať čestné prehlásenie, že na dieťa sa neposkytol daňový bonus.

 

Upozorňujeme, že rodičia kategórie od 6 do 15 rokov, ktorí majú nárok na uplatnenie zvýšeného daňového bonusu, aby uprednostnili uplatnenie si tohto bonusu, nakoľko ak sa dieťaťu poskytne dotácia na stravu, zanikne nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne! (bonus je vyššia položka ako dotácia na stravu)

 

Viac informácií nájdete v prílohe, resp. sa informujte na Úrade práce v Dunajskej Strede – 031/244 09 99.

 

Váš záujem o dotáciu oznámte v MŠ resp. v ZŠ do pondelka 18.10.2021, kde bude potrebné podpísať čestné prehlásenie pre prípad kontroly z ministerstva.


Informácia k deťom-dotácia na stravu-§4 ods.3písm.c) zákona-1.pdf (43.37 kB)