Navigácia

Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Milí rodičia, materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, že do materskej školy (od 11.1.2021) môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič), a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (učiteľ/ka v MŠ, zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič).

V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok, a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( msvelkapaka@gmail.com).

Milí rodičia, materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, že do materskej školy (od 11.1.2021) môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič), a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (učiteľ/ka v MŠ, zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič).

V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok, a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( msvelkapaka@gmail.com).

Covid 19 – podmienky prevádzky MŠ po 8.11.2020

V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10 dňovej izolácii. V tomto prípade žiak, zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku
V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Po návrate do MŠ po viac ako 3 dňoch predkladá zákonný zástupca potvrdenie o bezinfekčnosti.

 


Vytvorené: 7. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2021 11:09
Autor: Mgr. Žaneta Krasňanská