Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
OZNAM 1 POPLATOK ZA ŠKD

Vážení rodičia,

na základe DODATKU Č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE VEĽKÁ PAKA č. 3/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v materskej škole a školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľká Paka sa od 1. januára 2024 stanovuje výška poplatku za ŠKD mesačne na sumu 20 eur na jedného žiaka.

V prípade dvoch a viac súrodencov navštevujúcich ŠKD je možné požiadať o zníženie poplatku na základe  žiadosti predloženej zriaďovateľovi.

Ďakujeme.

Thlic. M. Heczei, PhD.


Vytvorené: 29. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 29. 12. 2023 17:30
Autor: Mgr. Anetta Bežová